DJI

DJI Phantom 2 Vision+ Shell

  • Sale
  • Regular price $85.00


Replacement shell for the DJI Phantom 2 Vision+ and Phantom 2